Consiliu local Galbinasi sau S.R.L. ?

Consiliu local Galbinasi sau S.R.L. ?

 

 Consiliu local Galbinasi  aproba infiintarea unei societatii comerciale de drept privat si interes local, cu asociat unic comuna Galbinasi, cu sediul in comuna Galbinasi, judetul Buzau, strada Unirii nr. 71. Forma juridica a societatii va fi : ,,societate cu rapsundere limitata’’.

 

Hotararea poate fi downlodata de aici: Infiintare SRL.pdf (70,8 kB)

Revin la acest subiect. De azi 05.05.2011 este oficial, Consiliul local Gălbinaşi "si-a tras" S.R.L. Denumirea societatii este S.C. ,,Servicii de Administrare a Domeniului Public si Gospodarire Comunala Galbinasi ’’S.R.L.

    Spicuiesc din HCL.nr.18-29.04.2011:

·         Cheltuielile necesare pentru infiintarea societatii comerciale ,,Servicii de Administrare a Domeniului Public si Gospodarire Comunala Galbinasi ’’S.R.L. se asigura din bugetul de venituri si cheltuieli al comunei Galbinasi.

·         Se imputerniceste dna.Pavel Diana Mariana, sa efectueze toate demersurile si sa semneze orice cerere sau acte necesare pentru inregistrarea si inmatricularea societatii comerciale ,,Servicii de Administrare a Domeniului Public si Gospodarire Comunala Galbinasi ’’S.R.L. ca societate de interes public local, avand ca unic asociat comuna Galbinasi judetul Buzau, prin Consiliul local al comunei Galbinasi , in fata tuturor institutiilor si autoritatilor abilitate .

·         Punctul de lucru al societatii ,, Servicii de Administrare a Domeniului Public si Gospodarire Comunala Galbinasi ’’S.R.L. este la Statia de apa , imobil situat in comuna Galbinasi, sat Galbinasi, strada Unirii nr.44, proprietatea comunei Galbinasi.

·         Conducerea societatii va fi asigurata de un administrator numit de Consiliul local Galbinasi. Mandatul administratorului este valabil pana la incetarea mandatului Consiliului local Galbinasi care l-a desemnat, ca autoritate deliberativa. Administratorul este desemnat in persoana dlui.Radu Ion.

·         Societatea comerciala ,,Servicii de Administrare a Domeniului Public si Gospodarire Comunala Galbinasi ’’S.R.L. urmeaza a prelua toate drepturile si obligatiile Serviciului public de alimentare cu apa potabila.

Hotararea poate fi downlodata de aiciHCL.nr.18-29.04.2011, privind aprobarea infiintarii unei societati cu raspundere limitata de interes local ,cu asociat unic comuna Ga.pdf (129,1 kB)