Programul Casa Verde 2011

Programul Casa Verde 2011

Ediţia din 2011 a programului ”Casa Verde” începe astăzi 1 iunie 2011, oferind solicitanţilor posibilitatea de a-şi acoperi cheltuielile pentru ”înverzirea” caselor, informează Green Report.

Prin intermediul programului, oricine îşi echipează locuinţa cu panouri solare, pompe de căldură sau instalaţii de producere a energiei termice pe bază de biomasă îşi poate recupera investiţia, sau o parte din ea, prin decontarea facturii de către Administraţia Fondului de Mediu.
Proprietarii de locuinţe pot obţine până la 6.000 lei pentru instalarea panourilor solare, până la 8.000 lei pentru instalarea pompelor de căldura şi până la 6.000 lei pentru instalaţie de producere a energiei termice pe bază de peleţi, brichete, tocatură lemnoasă, precum şi orice fel de resturi şi deseuri vegetale, agricole, forestiere, silvice.

 

Pentru a putea obtine finantare nerambursabila, trebuie sa aveti domiciliul pe teritoriul României, sa fiti proprietar sau coproprietar al imobilului unde se implementeaza proiectul, iar cladirea respectiva sa nu faca obiectul unui litigiu în curs de solutionare la instantele judecatoresti sau al vreunei revendicari potrivit unei legi speciale sau dreptului comun ori unei proceduri de expropriere pentru cauza de utilitate publica. O alta conditie este de a nu avea restante la bugetul local sau la  cel de stat.

Se considera cheltuieli eligibile cele legate de achizitionarea de instalatii pentru producerea de energie termica, inclusiv instalatii pentru înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încalzire cu sisteme care utilizeaza energie regenerabila, cheltuielile cu montajul si punerea în functiune a sistemului, cu efectuarea, verificarea probelor si încercarilor, inclusiv TVA aferenta. Toate aceste cheltuieli se pot face dupa semnarea contractului de finantare.

Proiectul nu poate dura peste 12 luni

Documentul intra în vigoare la data semnarii acestuia de catre partile contractante si este valabil pâna la finalizarea proiectului, dar nu mai mult de 12 luni de la data semnarii.

Solicitantul va trebui sa depuna urmatoarele documente:

  • cerere de finantare nerambursabila;
  • declaratie pe propria raspundere privind situatia imobilului si inexistenta unei alte finantari pentru aceeasi lucrare;
  • copie de pe actul de identitate;
  • extras de carte funciara care sa ateste dreptul de (co)proprietate al solicitantului asupra imobilului în care se va realiza proiectul, în original, sau autorizatie de construire emisa pe numele solicitantului, în copie legalizata, în cazul imobilelor aflate în constructie, ambele valabile la data depunerii;
  • certificat de atestare fiscala privind plata obligatiilor la bugetul local, în original, valabil la data depunerii dosarului de finantare, eliberat de catre organele competente de pe raza carora îsi are domiciliul solicitantul;
  • adeverinta privind crearea unui cont bancar (pentru decontare), emisa de o banca comerciala, în original;
  • un plic pe care vor fi mentionate numele si adresa completa a solicitantului, titlul programului („Programul privind instalarea sistemelor de încalzire care utilizeaza energie regenerabila, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încalzire“) si sesiunea de depunere.

Descarca Ghidul de finantare al programului Casa Verde 2011 apasand AICI

Descarca Cererea de finantare pentru programul Casa Verde  AICI

Descarca Declaratia pe proprie raspundere pentru programul Casa Verde AICI

 Gasiti mai jos  Agentia Judetena pentru Protectia Mediului la care puteti depune dosarul pentru accesarea programului Casa Verde (la Agentia de care apartineti conform adresei din buletin/carte de identitate)

 

Agentia Judeteana pentru Protectia Mediului (APM) BUZAU 

PAVĂL CARMEN 
office@apmbuzau.ro comunicare@apmbuzau.ro 
Buzău, Str.Democraţiei, nr. 11 
0238-427.100 

MARINESCU LIDIA 
office@apmbuzau.ro 
Buzău, Str.Democraţiei, nr. 11 
0238-414.551